[2/1] Asan TEC 2020
2020.01.20 08:53 댓글쓰기
▲기관명 : 서울아산병원
 
▲교육일자 : 2020-02-01
 
▲교육명 : Asan TEC (Asan Therapeutic Endoscopy Course) 2020
 
▲장소 : 동관6층 대강당
 
▲수강료 : 무료
 
▲승인평점 : 4점
 
▲교육문의 : 02-3010-0300


관련기사
댓글 0
답변 글쓰기
0 / 2000
메디라이프 + More
e-談